BnS: Hướng dẫn mech Tháp Bóng Tối và Vua Quạ (Boss 1 – 4) - Phần 1


BnS: Hướng dẫn mech Tháp Bóng Tối và Vua Quạ (Boss 1 – 4) - Phần 1

Tháp Bóng Tối nói chung và Vua Quạ nói riêng là raid boss đầy thử thách đầu tiên dành cho các game thủ BnS nếu muốn tiến xa hơn về trang bị trong game sau này. Trong raid boss này, bạn sẽ nhận được gần như tất cả trang bị mà mình cần, bao gồm Vệ Hồn, vũ khí, khuyên tai, nhẫn...

Boss 1: Venom Skydrake (Ếch độc)

Các role cần thiết:
  • 1 Tanker chính: Kiếm Sư hoặc Võ Sư có sát thương cao, tank tốt để giữ aggro boss


ISEA .,JSC

Cung cấp phần mềm quản lý doanh thu quán net chuyên nghiệp

Điện thoại

082.33.99.333